Erwin Steinmeier

Functie: Adviseur Werkgeverszaken bij Aedes

Mijn aandachtsgebieden zijn: onderhandelingen in het kader van de CAO Woondiensten, advisering leden op het gebied van de CAO Woondiensten, bevordering duurzame inzetbaarheid medewerkers, organiseren en verzorgen van workshops en  het behandelen van interpretatie- en functiewaarderingsgeschillen.