Erwin Steinmeier

Functie: Adviseur Werkgeverszaken bij Aedes

Mijn aandachtsgebieden zijn:

- onderhandelingen in het kader van de CAO Woondiensten;

- bevordering duurzame inzetbaarheid medewerkers (o.a. projectleider 'Werken in de corporatie van de toekomst');

- advisering en verzorgen van workshops op het gebied van de CAO Woondiensten;

- netwerkcoordinator P&O Netwerk;

- behandelen van interpretatie- en functiewaarderingsgeschillen (werkgeverslid Commissie CAO-zaken).