Erwin Steinmeier

Functie: Adviseur Werkgeverszaken bij Aedes

Organisatie:

Mijn aandachtsgebieden zijn: onderhandelingen in het kader van de CAO Woondiensten, advisering op het gebied van de CAO Woondiensten, organiseren en verzorgen van workshops, behandelen van interpretatie- en functiewaarderingsgeschillen. Daarnaast verzorg ik het secretariaat voor de Commissie CAO-zaken en Commissie Gelijkstelling Werkgevers en beleidsontwikkeling op het vlak van arbeidsvoorwaarden.