Marnix Norder

Functie: Voorzitter bij Aedes

Organisatie:

Marnix Norder (1965) is sinds 1 januari 2017 voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties. Norder heeft meer dan 15 jaar ervaring in het openbaar bestuur. In de periode van 1996 tot 2014 was hij actief in de politiek. Eerst als Statenlid en gedeputeerde in de Provincie Zuid-Holland en vanaf 2004 als wethouder Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie van de gemeente Den Haag. Tevens was Norder locoburgemeester van Den Haag. Tot het voorjaar van 2016 was hij in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG tevens voorzitter van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen. Daarnaast was hij tot december 2015 ambassadeur en voorzitter van het Expertteam Eigenbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dat gemeenten ondersteunt bij beleid en projecten. Naast het voorzitterschap van Aedes is Marnix Norder actief als mede-eigenaar van Steenvlinder. Dit is een sociale onderneming, opgericht in 2014, die zelfbouw en transformatie van gebouwen mogelijk maakt. Deze projecten richten zich op particulieren (kopers) en hebben geen relatie met de sociale huursector.

Volg mij op