Ronald Franken

Functie: Belangenbehartiger Energie en duurzaamheid bij Aedes

Organisatie:

Mijn aandachtsgebieden zijn het Convenant energiebesparing huursector en het Energieakkoord en sectorontwikkeling en belangenbehartiging voor de dossiers Warmte, Energie en duurzaamheid. Daarnaast ben ik ondersteuner van het netwerk Energiebesparing en duurzaamheid.