Dorris Derksen

Functie: Belangenbehartiger

Als belangenbehartiger bij Aedes houd ik mij bezig met verduurzaming, waaronder de wijkgerichte aanpak en warmtenetten, en de huurtoeslag

Volg mij op