Marc van Rosmalen

Functie: Verenigingssecretaris bij Aedes

Organisatie:

Mijn aandachtsgebieden zijn: Optimaliseren van inhoudelijke en procedurele besluitvorming binnen de vereniging Aedes (MT, algemeen bestuur en ledencongres); secretaris en adviseur van de kandidaatstelling-, selectie-, remuneratie- en auditcommissie en Commissie Onderscheidingen; verantwoordelijk voor actualisering en naleving van lidmaatschapseisen; contributiestelsel Aedes en de koers van Aedes op het dossier governance, integriteit en leiderschap. Ook ben ik manager van het netwerk Bestuurssecretarissen.

Volg mij op