Paul Minke

Belangenbehartiger Financien, Fiscaliteiten en Marktwaardering bij Aedes

Mijn aandachtsgebieden zijn Treasury-activiteiten ((on)geborgde financiering, beleggingen, derivaten), verslaglegging, waarderingsgrondslagen (marktwaardering), professionaliseren bedrijfsvoering, borgingsstelsel en extern toezicht en statuten (financieel reglement, treasurystatuut). Daarnaast ondersteun ik de netwerken Financiele managers Midden-Nederland en Financiele managers Noord-Holland en Zuid-Holland.

Contactgegevens

p.minke@aedes.nl

06 513 382 75

06 513 382 75

Volg mij op