Paul Minke

Functie: Belangenbehartiger Financien, Fiscaliteiten en Marktwaardering bij Aedes

Mijn aandachtsgebieden zijn Treasury-activiteiten ((on)geborgde financiering, beleggingen, derivaten), verslaglegging, waarderingsgrondslagen (marktwaardering), professionaliseren bedrijfsvoering, borgingsstelsel en extern toezicht en statuten (financi

Volg mij op