Pieter van Hulten

Belangenbehartiger Wonen en zorg, Woningmarkt en Regionale opgave bij Aedes

Mijn aandachtsgebieden zijn de belangenbehartiging op het gebied van wonen en zorg en de Transparantietool, een instrument dat de beleidskeuzen van de corporatie inzichtelijk maakt en de financi������le consequenties daarvan aangeeft. Daarnaast ben ik regionaal belangenbehartiger voor regio Zuidwest (Zuid-Holland) en ondersteuner van directeurenkring Kleine corporaties Zuid-Holland en netwerk Woonmanagers Zuid-Holland.

Contactgegevens

p.vanhulten@aedes.nl

06 534 035 24

06 534 035 24

Volg mij op