Pieter van Hulten

Functie: Belangenbehartiger Wonen en zorg, Woningmarkt en Regio Zuidwest bij Aedes

Organisatie:

Mijn aandachtsgebieden zijn de belangenbehartiging op het gebied van wonen en zorg en de Transparantietool, een instrument dat de beleidskeuzen van de corporatie inzichtelijk maakt en de financi������le consequenties daarvan aangeeft. Daarnaast ben ik regionaal belangenbehartiger voor regio Zuidwest (Zuid-Holland) en ondersteuner van directeurenkring Kleine corporaties Zuid-Holland en netwerk Woonmanagers Zuid-Holland.