Pieter van Hulten

Functie: Belangenbehartiger Wonen en zorg, Woningmarkt en Regio Zuidwest bij Aedes

Mijn aandachtsgebieden zijn de belangenbehartiging op het gebied van wonen en zorg en de Transparantietool, een instrument dat de beleidskeuzen van de corporatie inzichtelijk maakt en de financi������le consequenties daarvan aangeeft. Daarnaast ben ik