Yvonne Witter

Functie: Beleidsadviseur Wonen-Zorg bij Aedes

Mijn aandachtsgebieden zijn trends en innovaties in wonen, zorg en welzijn, burgerinitiatieven, woonvariaties/woonvormen, kleurrijk wonen, eenzaamheid, dementie en bijzondere doelgroepen. Over deze thema���s organiseer ik presentaties en bijeenkomsten

Volg mij op