Yvonne Witter

Functie: Beleidsadviseur Wonen-Zorg bij Aedes en bij Aedes-Actiz kenniscentrum Wonen-Zorg

Organisatie:

Mijn aandachtsgebieden zijn trends en innovaties in wonen, zorg en welzijn, burgerinitiatieven, woonvariaties/woonvormen, kleurrijk wonen, eenzaamheid, dementie en bijzondere doelgroepen. Over deze thema���s organiseer ik presentaties en bijeenkomsten en schrijf ik artikelen, blogs en nieuwsberichten. Daarnaast ondersteun ik het netwerk Wonen met zorg.

Volg mij op