Yvonne Witter

Beleidsadviseur Wonen-Zorg bij Aedes en bij Aedes-Actiz kenniscentrum Wonen-Zorg

Mijn aandachtsgebieden zijn trends en innovaties in wonen, zorg en welzijn, burgerinitiatieven, woonvariaties/woonvormen, kleurrijk wonen, eenzaamheid, dementie en bijzondere doelgroepen. Over deze thema���s organiseer ik presentaties en bijeenkomsten en schrijf ik artikelen, blogs en nieuwsberichten. Daarnaast ondersteun ik het netwerk Wonen met zorg.

Contactgegevens

y.witter@aedes.nl

06 101 750 39

06 101 750 39

Volg mij op