Remko Zuidema

Functie: Adviseur Verduurzaming en Veilig Wonen

Veranderen van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap naar duurzaam en veilige woningen samen met externe partners. Als project-, programma- en organisatiemanager heb ik leiding gegeven in woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur vanuit overheid, bedrijfsleven en non-profit. Innovatie toepassingen in gebouwen en nieuwe businessmodellen implementatie vanuit onderzoek en realisatie vormen de kern van mijn ervaring.

Volg mij op