Remko Zuidema

Functie: Adviseur Verduurzaming en Veilig Wonen

Duurzaam opdrachtgever- en opdrachtnemerschap zorgt voor nieuwe aanpak nodig voor opschaling klimaat aanpak. Ik werk aan aanpak bestaande voorraad via Renovatieverneller, RGS implementatie en onderzoek, aanpak asbest, brandveiligheid, schimmel, verzekeringen en kwaliteitsontwikkeling. Innovatie toepassingen in proces en product voor gebouwen en de bijbehorende nieuwe businessmodellen vormen de kern van mijn ervaring.

Volg mij op