Hoe De Woonplaats bestaande woningen transformeert naar zorggeschikt wonen voor ouderen

Experts
Nora van de Water
Adviseur Sectorontwikkeling
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Omdat locaties voor nieuwbouw niet in overvloed beschikbaar zijn en nieuwbouw veel tijd en geld kost, is het transformeren van bestaande woningen een goed alternatief om zorggeschikte woningen voor ouderen toe te voegen aan je voorraad. We hebben enkele voorbeelden uit de praktijk op een rijtje gezet. De tweede in de serie: De Woonplaats. 

Slim aanpassen en goede mix

In Aalten loopt een pilot waar een deel van een seniorenflat is getransformeerd naar dementievriendelijk wonen. In deze appartementen kunnen oudere stellen waarvan een partner (beginnende) dementie heeft, samen blijven wonen met de zorg die ze nodig hebben in de directe omgeving. Meine van der Heide is assetmanager bij De Woonplaats en vertelt trots over de pilot Zorgeloos samenwonen in de Kattenberg.

Welke woningen zijn getransformeerd?

‘Met de toenemende vergrijzing in het achterhoofd zijn we 5 jaar geleden gaan nadenken over de vraag hoe we passende huisvesting voor deze doelgroep kunnen realiseren: Wat kunnen wij bieden tussen een ‘reguliere’ woning en een verpleeghuis? En wordt het nieuwbouw of slim aanpassen?

Met de regiosubsidie Achterhoek visie 2030 die we eenmalig kregen toegekend, kwam het proces in een stroomversnelling. We hebben Kattenberg, een bestaand seniorencomplex, voorgedragen als eerste locatie om dementievriendelijke woningen te realiseren. Voordeel van deze locatie is de nabijheid van een verpleeghuis van zorgorganisatie Marga Klompé.’ 

Wie zijn betrokken bij de transformatie?

‘Samen met gemeente Aalten en zorgorganisatie Marga Klompé hebben we intensief overlegd over de seniorenhuisvesting van de toekomst. Met het verkrijgen van regiosubsidie en subsidie van de provincie Gelderland kwam de invulling in een stroomversnelling. Het overleg met de partners voerden we op beleidsniveau aan de overlegtafel wonen en zorg, met enthousiaste ondersteuning vanuit een bestuurlijk overleg. Deze intensieve samenwerking hebben we als 3 partijen vastgelegd in een intentieovereenkomst. Maximaal de helft van de woningen in het complex mag getransformeerd worden. We willen een goede mix van bewoners blijven houden.’

Wat houdt de transformatie in?

‘De transformatie heeft een fysieke, technische en sociale kant. We hebben gekeken naar wat er in het complex ontbreekt voor verpleegzorg. En vervolgens hebben we de woningen bij mutatie zorggeschikt gemaakt. Met onder meer oproepsystemen en toegankelijkheidsaanpassingen.. Ook hebben we de brandveiligheid aangescherpt en is het atrium deels verbouwd tot een huiselijke ontmoetingsruimte met keukenblokje en andere voorzieningen. Hier worden nu activiteiten georganiseerd waaronder dagbesteding vanuit de zorgorganisatie.

De sociale verandering betreft de komst van een fulltime wooncoach, die op het snijvlak van de 3 partners (wonen, zorg en gemeente) werkt. Een professional vanuit de zorg-/dementiehoek die contact heeft met bewoners, nieuwe bewoners ontvangt en op weg helpt. En eigenlijk de spil is in het wooncomplex, zowel voor de bewoners als voor de 3 partijen.’

Wat is de huidige status?

‘We zitten nu in het laatste jaar van de 4 pilotjaren. We zijn tevreden met de resultaten en hard aan het werk om de afspraken te bestendigen naar de toekomst. De subsidie loopt af, dus we zoeken ook naar nieuwe financiering. We zijn nu op bestuurlijk niveau in gesprek met een zorgverzekeraar om een basis te leggen naar de toekomst. Als zij bijvoorbeeld een deel van de kosten voor een wooncoach willen financieren, helpt dat enorm.’ 

Heb je nog tips voor collega's?

  • Kijk of je gebruik kunt maken van een subsidie. Wij ontvingen een half miljoen euro, en legden als partners gezamenlijk een vergelijkbaar bedrag neer. Dat is een fijne financiële start. 
  • Gedreven mensen! Ook bij personeelswisselingen. Als de basis van samenwerking er ligt, moet je blijven bouwen aan een goed samenwerken.
  • Ben je bewust dat de brandveiligheidseisen voor verpleeghuis-/zorggeschikte woningen strenger zijn dan voor reguliere woningen. Wel is er een grijs gebied, dus je moet (soms) pionieren.
  • Als bewoners een verpleegzorgindicatie krijgen dan kan het reguliere huurcontract worden ‘omgeklapt’ naar een zorgcontract omdat er vooruit is gedacht voor het faciliteren van zwaardere zorg.
Kijk ook eens bij