Verhuurderheffing door grens van 10 miljard

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 21 juni 2020
Expert
Jeff van As
Belangenbehartiger

De teller voor de verhuurderheffing blijft oplopen. Op zondag 21 juni 2020 rond 19.40 uur ging het bedrag dat corporaties en andere sociale verhuurders aan verhuurderheffing betaalden door de virtuele grens van 10.000.000.000 euro. Een triest moment, want corporaties hadden met dat geld investeringen kunnen doen in betaalbare huurwoningen.  

Op de teller ziet u de laatste stand van zaken van euro’s verhuurderheffing die sociale verhuurders  betaald hebben aan de Belastingdienst. 95 procent van dat bedrag komt van woningcorporaties.

De evaluatie van de verhuurderheffing van Aedes, Woonbond en VNG, uitgevoerd door onderzoeksbureaus Companen en Thésor, is verschenen op 1 mei 2020. De boodschap dat de sector bijna 100.000 minder huizen kon bouwen door de verhuurderheffing, kwam aan. Inmiddels steunt ook Bouwend Nederland de sector in haar strijd tegen deze onverstandige heffing.

Reactie Ollongren

Minister Ollongren (Wonen) heeft inmiddels ook haar evaluatie van de verhuurderheffing gepresenteerd en gereageerd op de evaluatie van Aedes, Woonbond en VNG. Zij erkent dat de netto kasstromen afnemen en dat dit op termijn de financiële ruimte van corporaties zodanig kan beperken dat dit gevolgen heeft voor investeringen.

Toch blijft ze stoïcijns herhalen dat er nu nog geen probleem is. Zij verwijst naar het lopende onderzoek (naar aanleiding van de motie-Ronnes c.s.) waarin zij, in samenwerking met onder andere Aedes, in beeld laat brengen hoe de opgaven en middelen van corporaties zich op de middellange en lange termijn tot elkaar verhouden. Voor de zomer stuurt het ministerie de resultaten naar de Tweede Kamer.

Aedes en woningcorporaties blijven aandacht vragen voor de enorme bedragen die nu naar de Belastingdienst gaan in plaats van naar investeringen voor woningzoekenden en huurders. Aedes blijft druk uitoefenen op afschaffing van deze achterhaalde belasting.