Woonomgeving en wijken

Met welke regionale verschillen hebben woningcorporaties te maken?

De Nederlandse bevolking groeit, behalve in Zeeland en Limburg.

Daardoor zal de vraag naar sociale huurwoningen veranderen.

Ontwikkeling huishoudens van 2017 tot 2040

Alleen in Limburg en Zeeland is er sprake van krimp tot 2040. In de rest van Nederland groeit het aantal huishoudens naar verwachting nog.

In groeiregio's hebben woningcorporaties investeringsruimte nodig om woningen te bouwen en te renoveren

De corporaties mogen sinds de invoering van de verhuurdersheffing de huur jaarlijks verhogen om investeringen mogelijk te maken. Huurverhoging is echter niet voor huurders in elke regio betaalbaar. Woningcorporaties doen hun best de huren betaalbaar te houden en het merendeel is dat ook. Deze woningen hebben een huurprijs onder de aftoppingsgrens uit de Wet op de Huurtoeslag. In 2018 is die grens 628,67 euro per maand.

Overzicht alle regio's

In Zuid-Holland is 80 procent van de corporatiewoningen betaalbaar

Noord

Oost

Noordwest

Zuidwest

Zuid

Prijs en kwaliteit van een woning hangen af van de lokale marktomstandigheden en bouwtypen

In sommige regio’s hebben woningen met veel woningwaarderingspunten (WWS-punten) daardoor een lage huurprijs en omgekeerd.

Huurprijs per WWS-punt

In Opmeer heeft een sociale huurwoning gemiddeld 120 WWS-punten, terwijl dat in Blaricum 178 punten is. De rest zit daartussen. In de grote steden is het verschil niet heel groot, van 135 in Den Haag tot 151 in Amsterdam. De verschillen zijn terug te zien in de puntprijs.

WOZwaarde

De waarde van het onroerend goed van woningcorporaties is in Noord-Holland het hoogst en het laagst in Friesland.

Woningcorporaties blijven investeren om aan hun kerntaken te voldoen. Een groot deel gaat naar onderhoud. Andere investeringscategorieën zijn onderhoud en verbetering van woningen.

Verdeling tussen verschillende categorieën onderhoud per regio

Nieuwbouw

Woningcorporaties hebben in de Woonagenda afgesproken dat ze aan het eind van de kabinetsperiode 34.000 woningen per jaar bijbouwen. Ook hier hangt het af van de investeringsruimte en beschikbare bouwgrond. 

Gedetailleerde data