Woonomgeving en wijken

Regio Zuidwest

In de regio neemt het aantal huishoudens in 2040 toe met 10,4 procent . In heel Nederland is de verwachte toename 9,2 procent

De sterkste huishoudensgroei wordt verwacht in de regio Holland Rijnland met ruim 12,6 procent.

Ontwikkeling aantal huishoudens in regio Zuidwest.

Het aandeel 75-plussers stijgt het meest in Oost-Zuid-Holland in 2040.

80 procent van de huurwoningvoorraad heeft een huur van maximaal 628,76 euro

Verdeling nieuwbouw in de provincie Zuid-Holland

Corporaties investeerden in 2017 379 miljoen euro in 2.750 nieuwbouwwoningen.

7 procent van de huurwoningvoorraad valt in de vrije sector met een huur van meer dan 710,68 euro per maand.

WWS-punten en huurprijs

Gemiddeld aantal WWS-punten:

  • Drechtsteden Hoekse Waard, 141
  • Haaglanden Midden-Holland Rotterdam, 140
  • Holland Rijnland, 152
  • Woongaard, 160
  • Nederland, 149

Huurprijs ten opzichte van de WOZ-waarde:

  • Drechtsteden Hoekse Waard, 3,74%
  • Haaglanden Midden-Holland Rotterdam, 3,92%
  • Holland Rijnland, 3,64%
  • Woongaard, 3,32%
  • Nederland, 3,62%

WOZ-waarde