Woonomgeving en wijken

Regio Zuid

In 2040 wonen in Noord-Brabant 9,6 procent meer huishoudens dan nu, in Zeeland en Limburg neemt het aantal huishoudens af

Een aantal Brabantse regio's groeit, met bijbehorende hoge WOZ, maar tegelijk is dit ook de sterkst vergrijsde provincie in Zuid-Nederland. In delen van Zeeland en Limburg zien we krimp en vergrijzing, met lage WOZ.

Ontwikkeling huishoudens provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg

Het aandeel 75-plussers is het grootst in Zeeuwsch-Vlaanderen

In 2017 zijn in Noord-Brabant de meeste woningen gebouwd

In Noord-Brabant kwamen er 2.568 woningen bij. Aanzienlijk meer dan de 288 in Zeeland

Verdeling nieuwbouw provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg

Corporaties investeerden in 2017 497 miljoen euro in 3.544 nieuwbouwwoningen.

4 procent van de huurwoningvoorraad valt in de zogenoemde vrije sector met een huur van meer dan 628,76 euro

In Limburg is de gemiddelde huur in relatie tot de WOZ-waarde hoog maar de woningen hebben gemiddeld ook veel WWS-punten

WWS-punten en huurprijs

Gemiddeld aantal WWS-punten:

  • Zeeland, 147
  • Noord-Brabant, 157
  • Limburg, 146
  • Nederland, 149

Huurprijs ten opzichte van de WOZ-waarde:

  • Zeeland, 3,55%
  • Noord-Brabant, 3,43%
  • Limburg, 3,65%
  • Nederland, 3,62%

WOZ-waarde