Woonomgeving en wijken

Regio Oost

Het aantal huishoudens neemt in de regio Oost tot 2040 toe met 7,3 procent

In Nederland stijgt het aantal huishoudens tot 2040 met 9,2 procent tot 8,5 miljoen huishoudens.

Ontwikkeling huishoudens in de regio Oost

Het aandeel 75-plussers zal het meest stijgen in Zuidwest Gelderland

Woningcorporaties investeerden in 2017 415 miljoen euro in 2.654 nieuwbouwwoningen

Verdeling nieuwbouw provincies Overijssel en Gelderland

84% van de huurwoningen heeft een maximale huur van 628,76 euro

In Gelderland is een corporatiewoning gemiddeld 16.000 euro meer waard dan in Overijssel

WWS-punten en huurprijs

Gemiddeld aantal WWS-punten:

  • Overijssel, 152
  • Gelderland, 155
  • Nederland, 149

Huurprijs ten opzichte van de WOZ-waarde:

  • Overijssel, 3,47%
  • Gelderland, 3,48%
  • Nederland, 3,62%

WOZ-waarde