Woonomgeving en wijken

Regio Noordwest

Tot 2040 stijgt het aantal huishoudens naar 2,4 miljoen in de regio Noordwest

De regio Noordwest bestaat uit een groot verstedelijkt gebied en plattelandsregio's. In 2040 wonen in de regio Noordwest 315.400 huishoudens meer dan nu. In Flevoland is de bevolking nog relatief jong, maar neemt de vergrijzing wel het sterkst toe.

Ontwikkeling huishoudens provincies Utrecht, Noord-Holland, Flevoland

Het aandeel 75-plussers is het grootst in Kop van Noord-Holland

78 procent van de huurwoningen in de regio Noordwest heeft een huur van maximaal 628,76 euro

Amsterdam neemt in meerdere opzichten een bijzondere positie in; een hoog percentage sociale huur (42 procent). De huurprijsontwikkeling is sterk.

Verdeling nieuwbouw provincies Utrecht, Noord-Holland, Flevoland

Corporaties investeerden in 2017 682 miljoen euro in 5.059 nieuwbouwwoningen.

Slechts 7 procent van de huurwoningvoorraad valt in de zogenoemde vrije sector met een huur van meer dan 710,68 euro

In Flevoland is de gemiddelde huur hoog in relatie tot de WOZ-waarde

WWS-punten en huurprijs

Gemiddeld aantal WWS-punten:

  • Utrecht , 153
  • Noord-Holland, 150
  • Flevoland, 158
  • Nederland, 149

Huurprijs ten opzichte van de WOZ-waarde:

  • Utrecht, 3,62%
  • Noord-Holland, 3,66%
  • Flevoland, 3,70%
  • Nederland, 3,62%

WOZ-waarde