Woonomgeving en wijken

Regio Noord

Tussen 2013 en 2040 komen er 60.000 huishoudens bij

Dat is slechts 6,2 procent van de totale groei in Nederland. Buiten de stedelijke gebieden krijgt heel regio Noord te maken met bevolkingskrimp.

Ontwikkeling huishoudens provincies Groningen, Friesland, Drenthe

Het aandeel 75-plussers is in de toekomst het hoogst in Delfzijl en omgeving

In regio Noord is de WOZ waarde 32.000 euro lager dan gemiddeld

Deze regio heeft een groter aandeel goedkope huurwoningen dan alle andere.

In 2012 bouwden corporaties 880 huurwoningen in Groningen

Dat is bijna twee keer zoveel als in het even grote Friesland.

Huurprijsverdeling in regio Noord

In Drenthe is de WOZ-waarde van een corporatiewoning het hoogst

WWS-punten en huurprijs

Gemiddeld aantal WWS-punten:

  • Groningen, 133
  • Friesland, 132
  • Drenthe, 145
  • Nederland, 141

Huurprijs ten opzichte van de WOZ-waarde:

  • Groningen, 4,4%
  • Friesland, 4,4%
  • Drenthe, 4,1%
  • Nederland, 3,6%

WOZ-waarde