Woonomgeving en wijken

Regio Noord

Tussen 2017 en 2040 komen er 20.300 huishoudens bij

Dat is een toename van 2,5 procent, terwijl het aantal huishoudens in heel Nederland in dezelfde periode met 9,2 procent toeneemt.

Ontwikkeling huishoudens provincies Groningen, Friesland, Drenthe

Het aandeel 75-plussers is in de toekomst het hoogst in Delfzijl en omgeving

In regio Noord is de WOZ waarde 33.700 euro lager dan gemiddeld

Deze regio heeft een groter aandeel goedkope huurwoningen dan alle andere.

In 2017 bouwden corporaties 155 huurwoningen in Groningen

Dat is aanzienlijk minder dan in het even grote Friesland waar 627 woningen zijn bijgebouwd.

Huurprijsverdeling in regio Noord

In Drenthe is de WOZ-waarde van een corporatiewoning het hoogst

WWS-punten en huurprijs

Gemiddeld aantal WWS-punten:

  • Groningen, 139
  • Friesland, 146
  • Drenthe, 151
  • Nederland, 149

Huurprijs ten opzichte van de WOZ-waarde:

  • Groningen, 3,59%
  • Friesland, 3,33%
  • Drenthe, 3,32%
  • Nederland, 3,62%

WOZ-waarde