Woning

Hoeveel bouwen woningcorporaties?

Corporaties bouwen sinds 2011 gemiddeld 25.871 nieuwe woningen per jaar

Woningcorporaties bouwden de helft minder tussen 2011 en 2016

De totale nieuwbouwproductie in Nederland daalde in die periode met 15 procent.

Nieuwbouwproductie woningcorporaties

In 2016 is 89 procent van de nieuwbouwwoningen bestemd voor verhuur. Dat is een groter aandeel dan in de meeste voorgaande jaren.

In 2016 investeerden corporaties 2,1 miljard euro in nieuwe huur- en koopwoningen

Per nieuwe huurwoning investeren corporaties gemiddeld 143.090 euro.

Daling investeringen in nieuwbouw

De investeringen in nieuwe huurwoningen bleven van 2015 tot 2016 nagenoeg gelijk. 

Stichtingskosten per huurwoning

De bouwkosten van een huurwoning zijn aan verandering onderhevig, maar de grondkosten blijven op hetzelfde niveau. Vaak verkoopt een gemeente grond aan de corporatie.