Woning

Wat zijn de kenmerken van de gemiddelde corporatiewoning?

5 op de 10 corporatiewoningen zijn appartementen

Ruim 40 procent van de sociale huurwoningen zijn eengezinswoningen. De rest zijn flats of portiekwoningen.

Eengezinswoning

972.000 woningen

Meergezinswoning 1 t/m 4 lagen zonder lift

591.000 woningen

Meergezinswoning 1 t/m 4 lagen met lift

369.000 woningen

Meergezinswoning hoogbouw

293.000 woningen

Onzelfstandige overige wooneenheden

157.000 woningen

Corporaties besteden jaarlijks gemiddeld 2.022 euro per woning aan onderhoud en verbetering.

46 procent van het onderhouds- en verbeteringsbudget gaat op aan planmatig onderhoud.

Het onderhoud bestaat uit drie componenten

Het onderhoud is opgebouwd uit planmatig onderhoud, klachtenonderhoud en mutatieonderhoud. Daarnaast investeren corporaties elk jaar in woningverbetering, zoals renovatie of verduurzaming.

Planmatig onderhoud

Planmatig- of meerjaren onderhoud gaat om het geplande onderhoud over een bepaalde periode.

Reparatieonderhoud

Bij reparatieonderhoud gaat het om onderhoud naar aanleiding van de reparatieverzoeken van bewoners.

Mutatieonderhoud

Mutatieonderhoud wordt uitgevoerd op het moment dat een woning vrijkomt en weer verhuurklaar wordt gemaakt.

Investering in woningverbetering

Corporaties investeren in de verbetering van hun woningen, zoals renovatie of energiebesparende maatregelen.

Gedetailleerde data

De gemiddelde huur van een corporatiewoning is 492 euro per maand

De huurprijs is gebaseerd op een puntensysteem.

95 procent valt onder de huurtoeslagsgrens

Gedetailleerde data

Vaststelling van de huur

De huur van een woning wordt bepaald door een puntensysteem, het zogenaamde woningwaarderingsstelsel (WWS). Iedere woning krijgt punten voor bijvoorbeeld de oppervlakte, de voorzieningen in het huis en de WOZ-waarde. Het aantal punten bepaalt de maximale huur die de corporatie voor het huis mag vragen. Woningcorporaties vragen lang niet altijd de maximale huur. Het landelijke gemiddelde van de huur die corporaties vragen is ongeveer 70 procent van het maximum.

Gedetailleerde data