Woning

Hoe ontwikkelt de woningvoorraad van woningcorporaties zich?

Woningcorporaties beheren al jaren ongeveer 2,4 miljoen woningen

Sloop en bouw

Hoewel de omvang van de woningvoorraad van corporaties al jaren ongeveer hetzelfde is, blijft de voorraad niet hetzelfde door sloop en verkoop en door nieuwbouw en aankoop.

Voorraad huurwoningen corporaties

Het aantal corproatiewoningen nam iets af door de crisis. Inmiddels investeren corporaties weer in onder andere nieuwe woningen.

Het gemiddeld aantal woningwaarderingspunten neemt toe

Een gemiddelde corporatiewoning had in 2010 131 punten. In 2015 is dat gestegen naar 146 punten.

Huurprijsklasse

Corporatiewoningen worden onderverdeeld in vier huurprijsklassen. Te zien is dat het aandeel goedkope en betaalbare woningen in 2015 iets is toegenomen ten opzichte van 2014. 

Woningwaarderingspunten

Het aantal WWS-punten bepaalt de kwaliteit van een sociale huurwoning. In 2015 had een woning gemiddels 146 WWS-punten.

Meer dan 4 op de 10 corporatiewoningen is gebouwd na 1980

Gebouwd voor 1945

1945 tot en met 1959

1960 tot en met 1979

1980 tot en met 1999

Gebouwd na 2000