Geld en Investeringen

Wat doen woningcorporaties met hun inkomsten?

Corporaties investeerden in 2016 3,7 miljard euro in hun woningvoorraad

Hiervan is 2,2 miljard euro geïnvesteerd in nieuwe huurwoningen. Na nieuwbouw is woningverbetering, zoals het verduurzamen van woningen, de belangrijkste investering van corporaties.

De inkomsten van een corporatie zijn gemiddeld 524 euro per woning

Huurinkomsten vormen de belangrijkste inkomstenbron van corporaties.

Huurinkomsten

Sinds 2013 mogen corporaties de huur verhogen met een percentage boven de inflatie. De gemiddelde huurinkomst in 2016 was 523 euro per woning.

Gedetailleerde data

De gemiddelde inkomsten van een corporatie zijn 524 euro per woning per maand

Die inkomsten komen vooral uit huur (99 procent). Corporaties lenen geld voor hun investeringen, de huizen die ze bezitten zijn daarvoor onderpand. De rente op hun leningen is hun grootste kostenpost.

Gedetailleerde data

In 2023 loopt de verhuurderheffing op met 64 procent ten opzichte van 2014

De corporaties moeten jaarlijks een verhuurderheffing betalen aan het Rijk. In 2018 betalen corporaties in totaal zo'n 1,6 miljard euro verhuurderheffing, wat neerkomt op 58 euro per woning per maand. In 2023 lopen de uitgaven aan de verhuurderheffing op tot 1,8 miljard euro: 65 euro per woning per maand.