Eigen vermogen en schulden 2008-2015 (volkshuisvestelijke balans)

Download deze tabel in XLS

Eigen vermogen en schulden 2008-2016 (marktwaarde balans)

Financiering van deelnemingen en verbindingen 2008-2016

Verbinding: een dochtermaatschappij of een deelneming van een corporatie. Meestal m.b.t. projectontwikkeling.

Download deze tabel in XLS

Soort financier van nieuwe leningen 2007-2014

Download deze tabel in XLS

Percentage geborgde en ongeborgde leningen door WSW