Geld en Investeringen

Hoe zit het borgingsstelsel in elkaar?

Achtervang in de corporatiesector

De woningcorporatie

 • De financiële middelen van de woningcorporatie vormen de eerste zekerheid: de liquiditeitspositie en het eigen vermogen.
 • Kan een corporatie niet aan haar financiële verplichtingen voldoen, dan onderzoekt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) of een saneringsplan nodig is.
 • Het WSW beheert een saneringsfonds dat door alle corporaties wordt gevuld via de saneringsheffing (in 2014 460 miljoen euro, gemiddeld 202 euro per zelfstandige wooneenheid).

WSW en corporaties

 • Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) neemt rente- en aflossingsverplichtingen van de corporatie over.
 • Daarvoor put het WSW uit haar borgstellingsreserve of risicovermogen (498 miljoen euro in 2013).
 • Komt die onder een bepaald niveau, dan vraagt het WSW een verplichte financiële bijdrage van alle corporaties. Voor deze obligoverplichting (3,2 miljard euro in 2013) reserveren woningcorporaties geld op hun begroting.

Het Rijk en gemeenten

 • Het Rijk en de gemeenten verstrekken het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
  (WSW) renteloze leningen: 50 procent Rijk, 25 procent gemeente(n) waarin de
  corporatie actief is, 25 procent andere Nederlandse gemeenten.