Geld en Investeringen

Feiten & Cijfers
Geld en Investeringen

Hoe zit het borgingsstelsel in elkaar?

Infographic

Hoe financieren woningcorporaties de sociale woningbouw?

Infographic Gedetailleerde data

Wat doen woningcorporaties met hun inkomsten?

Infographic Gedetailleerde data