Bewoners

Wat vinden huurders van hun woningcorporatie?

Woningcorporaties vinden het oordeel van huurders belangrijk.

In de Aedes-benchmark van 2017 hebben bijna een kwart miljoen huurders van 275 woningcorporaties hun mening over de dienstverlening van hun verhuurder. De score is een ruime voldoende op alle vlakken.

Huurders met een reparatieverzoek

Nieuwe huurders

Vertrekkende huurders

Ontwikkeling sinds 2014

Het huurdersoordeel maakt sinds 2014 deel uit van de Aedes-benchmark. Vertrokken huurders en huurders met een reparatieverzoek zijn positiever gaan oordelen en het oordeel van nieuwe huurders is in 2017 op hetzelfde niveau als in 2016.

Huurders met reparatieverzoek

Nieuwe huurders

Vertrekkende huurders