Bewoners

Welke rol hebben woningcorporaties bij het huisvesten van vluchtelingen?

Welke stappen doorloopt een asielzoeker in Nederland?

Stap 1: Aankomst en asielaanvraag

Een asielzoeker die in Nederland aankomt, moet zich melden in het Groningse Ter Apel bij de centrale ontvangstlocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Vanuit Ter Apel komen zij terecht in één van de aanmeldcentra in het land. De asielprocedure duurt 8 dagen tot 6 maanden. In de tussentijd wonen ze in een asielzoekerscentrum (AZC). Begin maart 2018 zaten 21.007 mensen in AZC's, onder wie ruim 7.000 minderjarigen.

Stap 2: Verblijfsvergunning

34.250 asielzoekers kregen in 2016 een tijdelijke verblijfsvergunning en waren vanaf dat moment vergunninghouder. Het COA geeft aan de gemeente door dat er woonruimte nodig is. Na 5 jaar kunnen vergunninghouders een definitieve verblijfsvergunning aanvragen. Zij kunnen ook een verzoek indienen voor gezinshereniging. Begin maart 2017 wachten 9.000 mensen met een verblijfsvergunning in AZC's op een woning. Het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) houdt deze bezetting bij.

Stap 3: Huisvesting

Gemeenten krijgen op basis van hun grootte elk jaar een taakstelling van het Rijk om een bepaald aantal vergunninghouders te huisvesten. Het COA gaat er vanuit dat er gemiddeld één woning per twee mensen nodig is. Vergunninghouders mogen niet zelf beslissen waar ze gaan wonen. Op basis van een informatieprofiel van het COA zoekt de gemeente geschikte woonruimte. Bijna altijd zijn het corporaties die de statushouders huisvesten.

Gemeenten moeten in de tweede helft van 2018 11.000 vergunninghouders huisvesten

In 2017 moesten gemeenten 23.807 vergunninghouders huisvesten. In 2018 moeten zij 23.880 mensen huisvesten. Dat is meer dan verwacht door een toenemend aantal nareizigers. Dit zijn veelal familieleden die vanwege gezinshereniging naar Nederland komen. In de eerste helft van 2019 moeten gemeenten 8.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten.

Hoe groter een gemeente hoe meer vergunninghouders zij moet huisvesten

Almelo moest in 2017 97 vergunninghouders huisvesten, Utrecht 452 en Amsterdam 1112. Gemeenten haalden een groot deel van de taakstelling, maar hebben (door opgelopen achterstand in vorige jaren) vaak nog wel een achterstand per 1 januari 2018.

Het aantal asielaanvragen steeg tussen 2009 en 2015 en daalt sindsdien

In 2015 zochten 43.095 mensen asiel in Nederland en in 2016 19.370. Het aantal toegekende verblijfsvergunningen steeg van 17.140 tot 34.250.

In 2016 kwamen nieuwe vergunninghouders meestal uit Syrië en Eritrea

Alleenstaande minderjarige vluchtelingen

In 2017 deden 1.181 alleenstaande minderjarige vluchtelingen een vergunningaanvraag (bron: asylumtrends jan 2018, IND). Dat is 4 procent van totale instroom, dus dat is inclusief nareizende familieleden. Bijna de helft van deze groep is 15 of 16 jaar oud. En 15 procent is zelfs jonger dan 15 jaar oud. Een vijfde is de 18 net gepasseerd. De meeste jonge vluchtelingen komen uit Eritrea. Op de tweede plek van landen van herkomst staat Syrië.