Ontwikkeling asielaanvragen en toekenning verblijfsvergunningen 2009-2017

Download deze tabel in XLS

Nationaliteit vergunninghouders 2009-2016

Per jaar is aangegeven hoeveel vergunningen er zijn verleend aan asielaanvragers van een bepaalde nationaliteit.

Download deze tabel in XLS

Taakstelling gemeenten en uiteindelijk gehuisveste vergunninghouders 2011-2018

Download deze tabel in XLS

Taakstelling G4 en G32 voor de huisvesting van vergunninghouders

De eerste kolom geeft aan hoeveel de gemeente voor of achter loopt op de taakstellingen uit de voorgaande perioden.

Download deze tabel in XLS