Corporatiewoningen voor specifieke doelgroepen - Nederland

CFV definitie ouderenwoning: een woning die de corporatie bij vrijkomen
(met voorrang) toewijst aan een 55-plus huishouden. Het aantal toewijzingen aan ouderen is alleen vanaf 2011 bekend.

Download deze tabel in XLS

Aandeel van corporatiewoningen voor specifieke doelgroepen - Nederland

Voor elk woningtype is aangegeven wat het percentage is t.o.v. de landelijke voorraad corporatiewoongelegenheden. Het percentage toewijzingen aan ouderen is bepaald t.o.v. alle toewijzingen, en alleen vanaf 2011 bekend.

Download deze tabel in XLS

Corporatiewoningen voor specifieke doelgroepen en woningtoewijzingen aan ouderen per regio

Download deze tabel in XLS

Corporatiewoningen voor specifieke doelgroepen per regio

Download deze tabel in XLS

Aantal 55-plussers in verzorgings- of verpleeghuizen 1996-2011 - Nederland

Download deze tabel in XLS

Aandeel zelfstandig wonende 55-plussers 1996-2011 - Nederland

Download deze tabel in XLS

Bevolkingsprognose naar leeftijd 2013-2060 - Nederland

Download deze tabel in XLS

Bevolkingsprognose naar leeftijd en herkomst 2015-2060 - Nederland

Download deze tabel in XLS

Woonsituatie 65-plussers naar herkomst - Nederland

Download deze tabel in XLS

Aantal 65-plussers per regio

Download deze tabel in XLS