Bewoners

Hoe ziet het huurbeleid eruit per 2018?

Welke regels gelden er voor de huurverhoging per 1 juli 2018?

De overheid stelt jaarlijks de regels vast voor het huurbeleid. Woningcorporaties moeten zich daaraan houden. Die regels gelden alleen voor sociale huurwoningen, dit zijn woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens (710,68 euro).

Woningcorporatie maakt WEL gebruik van inkomensafhankelijke huurverhoging en vraagt inkomensverklaringen op.

>> Huurverhoging huishoudens met inkomen tot en met 41.056 euro
Huurverhoging is maximaal 3,9 procent (2,5 + 1,4 procent inflatie).

---------------------------------------------


>> Huurverhoging huishoudens met inkomen hoger dan 41.056 euro
De inkomensafhankelijke huurverhoging is minimaal 3,9 procent en maximaal 5,4 procent (4 + 1,4 procent inflatie).

Uitzonderingen op extra inkomensafhankelijke huurverhoging:
- Huishoudens met een gepensioneerde.
- Huishoudens met vier of meer personen.
- Chronisch zieken en gehandicapten.

Woningcorporatie maakt GEEN gebruik van inkomensafhankelijke huurverhoging.

>> Huurverhoging alle huishoudens
Huurverhoging is maximaal 3,9 procent (2,5 + 1,4 procent inflatie).


Meer details lezen over het huurbeleid 2018? Lees de hoofdpunten of bekijk de Veelgestelde vragen en antwoorden.

 

 

Wat houdt de huursombenadering in?

De huursom is het totaal aan huurinkomsten in één jaar van de woningcorporatie van alle huurders van de corporatie. In de huursombenadering mag de huursom niet meer stijgen dan een door de overheid vastgesteld percentage. De huurstijging bij individuele huurders kan hoger of lager zijn. De maximale huursomstijging in 2018 is 2,4 procent (1 procent + 1,4 procent inflatie). Dit is inclusief de huurstijgingen bij het toewijzen van een woning aan nieuwe bewoners.

Huursom INCLUSIEF inkomensafhankelijke huurverhoging

Is er NIET vastgelegd in de prestatieafspraken dat de inkomensafhankelijke huur wordt besteed aan investeringen? Dan telt de inkomensafhankelijke huurverhogingen WEL mee in de huursom.

 

Huursom EXCLUSIEF inkomensafhankelijke huur

Is in de prestatieafspraken WEL vastgelegd dat de inkomensafhankelijke huur wordt besteed aan investeringen? Dan telt de inkomensafhankelijke huurverhogingen  NIET mee in de huursom. Denk aan investeringen in nieuwbouw, woningverbetering, duurzaamheid en leefbaarheid.

Hoe wordt de huurprijs voor nieuwe huurders vastgesteld?

Huur nieuwe huurders

Komt er een nieuwe huurder in een huurwoning wonen? Zijn nieuwe huurprijs wordt vastgesteld op basis van:
• Het Woningwaarderingsstelsel (puntensysteem), dit bepaalt de maximumhuur.
• Huurbeleid woningcorporatie: dit bepaalt het percentage van de maximaal mogelijke huur die de corporatie vraagt. Gemiddeld vraagt een corporatie 72 procent van de maximaal mogelijke huur.

Daarna volgt de jaarlijkse huuraanpassing op 1 juli (uitgezonderd de eerste 1 juli na start huurcontract als die binnen een jaar valt).