Bewoners

Hoeveel huisuitzettingen zijn er per jaar?

85 procent van de huisuitzettingen komt door structurele huurachterstanden

Het aantal huisuitzettingen daalde in 2016 met 14 procent ten opzichte van 2015. Dit is het derde jaar op rij dat er een daling te zien is. Na een gerechtelijk vonnis mogen woningcorporaties huurders uit hun huis zetten. Ook het aantal vonnissen daalde ten opzichte van 2015. In overleg met de huurders kunnen corporaties dit in 74 procent van de gevallen voorkomen.

Aantal huisuitzettingen en niet uitgevoerde vonnissen van 2010 tot en met 2016

Huurachterstand was de belangrijkste reden voor uitzetting. Andere redenen waren soft- en/of harddrugs, onderverhuur/woonfraude en overlast.

De 5 meest ingezette maatregelen

Telefonisch contact, samenwerken en huisbezoeken afleggen zijn een aantal van de meest ingezette maatregelen om huisuitzettingen te voorkomen. Van die maatregelen vinden corporaties de huisbezoeken het meest effectief.

Telefonisch contact

Huisbezoek

Samenwerken/inschakelen andere instanties

Intensieve samenwerking met de gemeente

Aanscherpen incasso