Bewoners

Hoeveel huisuitzettingen zijn er per jaar?

80 procent van de huisuitzettingen komt door structurele huurachterstanden

Het aantal huisuitzettingen daalde in 2017 met 23 procent ten opzichte van 2016. Dit is het derde jaar op rij dat er een daling te zien is. Na een gerechtelijk vonnis mogen woningcorporaties huurders uit hun huis zetten. Ook het aantal vonnissen daalde ten opzichte van 2016. In overleg met de huurders kunnen corporaties dit in 73 procent van de gevallen voorkomen.

Aantal huisuitzettingen en niet uitgevoerde vonnissen van 2010 tot en met 2017

Huurachterstand was de belangrijkste reden voor uitzetting. Andere redenen waren soft- en/of harddrugs, onderverhuur/woonfraude en overlast.

Prestatieafspraken

Steeds meer woningcorporaties en gemeenten nemen de aanpak van armoede, schulden en huisuitzettingen op in hun prestatieafspraken.

Gedetailleerde data

De 5 meest ingezette maatregelen

Telefonisch contact en huisbezoeken afleggen zijn de meest ingezette maatregelen om huisuitzettingen te voorkomen. Corporaties kiezen steeds meer voor een persoonlijke aanpak, omdat ze zien dat dat de beste resultaten oplevert.

Telefonisch contact

Huisbezoek

Samenwerken/inschakelen andere instanties

Intensieve samenwerking met de gemeente

Aanscherpen incasso