Bewoners

Wat doen woningcorporaties om overlast door verwarde huurders te beperken?

Woningcorporaties zien een toename van overlast door verward gedrag

Woningcorporaties hebben steeds vaker te maken met huurders met verward gedrag. Verwaarlozing en vervuiling, vereenzaming, woonoverlast maar ook agressie tegen buurtbewoners of corporatiemedewerkers liggen op de loer. Om woonoverlast aan te pakken en te voorkomen, werken corporaties samen met organisaties in de wijk.

Aedes deed in 2015 en 2017 onderzoek naar corporaties en huurders met verward gedrag. Hieronder de belangrijkste uitkomsten.

Corporaties zien vooral verward gedrag door psychische problemen

Huurders met verward gedrag die corporaties zien hebben vaak psychische problemen. Wat verder vaak voorkomt: verslavingsproblematiek, dementie en een verstandelijke beperking. Steeds meer mensen die voorheen in een instelling woonden, wonen nu zelfstandig in de wijk. Dat is een gevolg van het kabinetsbeleid. Dat zelfstandig wonen gaat niet altijd goed. Het schakelteam Personen met Verward Gedrag, onder leiding van Onno Hoes, zet zich in voor betere ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag.

Psychische/psychiatrische aandoening

Meer maatschappelijke problemen

Verstandelijke beperking

Dementie

Verslaving/drugs

99 procent van de corporaties neemt preventieve maatregelen tegen overlast

82 procent van de corporaties maakt bijvoorbeeld afspraken in het huur- of begeleidingscontract. Corporaties maken ook afspraken over begeleiding van GGZ-patiƫnten en de duur daarvan. En over het maximum aantal toewijzingen en de verdeling van kwetsbare doelgroepen over wijken.

Woningcorporaties werken het meest samen met politie en wijkteams

Voor die samenwerking zien ze vijf belangrijke verbeterpunten. De informatie-uitwisseling moet bijvoorbeeld anders geregeld worden zodat corporaties, politie en gemeenten beter kunnen samenwerken om escalatie te voorkomen.

Hulpverlening minder vrijblijvend

Informatie-uitwisseling/ privacywetgeving

Regie op de casus

Meer begeleidingsuren

Nakomen van afspraken