Bewoners

Feiten & Cijfers
Bewoners

Wie zijn de bewoners van een corporatiewoning?

Infographic Gedetailleerde data

Hoe ziet het huurbeleid eruit per 2017?

Infographic

Hoeveel huisuitzettingen zijn er per jaar?

Infographic Gedetailleerde data

Wat doen woningcorporaties om overlast door verwarde huurders te beperken?

Infographic Gedetailleerde data

Welke rol hebben woningcorporaties bij het huisvesten van vluchtelingen?

Infographic Gedetailleerde data

Wat is het effect van vergrijzing op de woningbehoefte?

Infographic Gedetailleerde data