Aantal FTE woningcorporaties Nederland 2005-2016

FTE staat voor fulltime-equivalent, 36-urige werkweek

Download deze tabel in XLS

Gemiddeld aantal FTE bij duizend woningen, functiecategorieën samengevat

Het gemiddeld aantal FTE per 1000 woningen bij alle corporaties en corporaties in een bepaalde grootteklasse. Het aantal woningen dat een corporatie in bezit heeft bepaalt tot welke grootteklasse een corporatie wordt gerekend.

Download deze tabel in XLS

Gemiddeld aantal FTE bij duizend woningen, functiecategorieën

Het gemiddeld aantal FTE per 1000 woningen bij alle corporaties en corporaties in een bepaalde grootteklasse. Het aantal woningen dat een corporatie in bezit heeft bepaalt tot welke grootteklasse een corporatie wordt gerekend.

Download deze tabel in XLS

Verdeling personeel bij woningcorporaties

Gemiddelde verdeling onder het personeel bij alle corporaties, corporaties in de vier grote steden en corporaties in een bepaalde grootteklasse. Het aantal woningen dat een corporatie in bezit heeft bepaalt tot welke grootteklasse een corporatie wordt gerekend.

Download deze tabel in XLS

Aantal corporaties en corporatiewoningen in Nederland, historie

Download deze tabel in XLS

Aantal woningcorporaties per grootteklasse 2012-2016

In deze tabel zijn de woningcorporaties verdeeld in orde van grootte. Aangegeven is hoeveel gewogen wooneenheden de corporaties die tot een grootteklasse behoren gezamenlijk bezitten. 

Download deze tabel in XLS

Bedrijfslasten

In deze tabel staan de bedrijfslasten van woningcorporaties. De grootste kostenpost voor woningcorporaties hierin is de verhuurderheffing