Bedrijfsvoering

Feiten & Cijfers
Bedrijfsvoering

Hoe meten woningcorporaties hun prestaties?

Infographic

Hoe zijn woningcorporaties georganiseerd?

Infographic Gedetailleerde data