Intern toezicht

  • Effectief intern toezicht is van cruciaal belang voor het functioneren van woningcorporaties. De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) is beroepsvereniging van en voor ruim 1.250 leden die als commissaris samen meer dan 1.400 interne toezichtsfuncties uitoefenen bij ongeveer 300 woningcorporaties.