Actieagenda Wonen

 • Op 17 maart ging Nederland naar de stembus. Nu kan het formeren van start gaan. Aedes heeft samen met 33 partners de Actieagenda Wonen opgesteld, die het nieuwe kabinet zo in het regeerakkoord kan opnemen.

  Iedereen in Nederland moet in een huis kunnen wonen waarin hij of zij zich thuis voelt. Om daar flinke stappen in te maken, bevat de Actieagenda Wonen plannen voor de komende tien jaar. Van de bouw van een miljoen nieuwe woningen tot wijken verbeteren en woningen verduurzamen. 

  De plannen in de Actieagenda Wonen voor de komende tien jaar zijn verdeeld in vier onderwerpen:

  1. Een miljoen nieuwe woningen bijbouwen.
  2. Wonen betaalbaar houden voor huurders en kopers.
  3. Wijken en buurten verbeteren en vitaal en leefbaar houden.
  4. Sneller alle woningen verduurzamen.


  Veel mensen hebben dagelijks last van de crisis op de woningmarkt. Daarom willen wij snel aan de slag. Maar we kunnen het niet alleen. Goed wonen moet ook topprioriteit zijn van het volgend kabinet. We vragen dat kabinet mee te doen en ons te helpen: 

  1. Door een actievere rol te spelen op de woningmarkt. Een minister van Wonen moet de regie op het woningbouwprogramma nemen.
  2. Met financiële steun en door de condities voor onze investeringen te verbeteren.
  3. Door minder regels en meer ruimte om in de praktijk goed samen te werken.


  Wij willen aan de slag! Daarom presenteert Aedes samen met 33 partners vol overtuiging de Actieagenda Wonen.

  Korte videosamenvatting

  Bekijk in 1,5 minuut de hoofdlijnen van de Actieagenda Wonen: 

Context en verdieping