Lobby

Woononderzoek: huishoudens huren graag van woningcorporatie

Steeds meer alleenstaanden, ouderen met een klein pensioen en eenoudergezinnen wonen in een sociale huurwoning. Huurders zijn een kleiner deel van hun inkomen kwijt aan huur. En wachttijden voor een sociale huurwoning zijn aanzienlijk langer dan die voor een particuliere huurwoning. Dit blijkt uit het WoonOnderzoek Nederland 2018 (WoON) van het ministerie van BZK en het CBS.

Huishoudens huren graag een huis van een woningcorporatie. Redenen hiervoor zijn te dure particuliere huurwoningen en het negatieve beeld dat huurders hebben van particuliere verhuurders.

Betaalbaar thuis
Het onderzoek toont aan dat een sociale huurwoning beter betaalbaar is dan drie jaar geleden. Er wonen minder mensen te duur (‘dure scheefheid’) en huurders met de laagste inkomens zijn een kleiner deel van hun inkomen kwijt aan huur. ‘Dat is een direct gevolg van onze afspraken met de Woonbond in het Sociaal Huurakkoord. We hebben afgesproken dat de huren in de komende jaren verder worden gematigd. Een betaalbaar thuis, daar staan woningcorporaties voor’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Nieuwbouw
Toch ligt er nog een grote opgave voor woningcorporaties: de doelgroep van corporaties is de afgelopen drie jaar groter geworden, terwijl er door sloop en verkoop, te weinig bouwlocaties en te hoge belastingen – zoals de verhuurderheffing – juist minder sociale huurwoningen zijn. Drie op de vier mensen die dringend willen verhuizen, zoeken juist een huis met een betaalbare huur onder de 720 euro. Gescheiden ouders, starters en ouderen willen het snelst verhuizen, maximaal binnen een jaar. De urgentie om te verhuizen is bij deze groepen sterk toegenomen.

‘Als je bent gescheiden of je wilt het huis uit, kun je niets met een wachttijd van vier jaar. Dan heb je echt sneller een woning nodig. Corporaties moeten daarom de ruimte krijgen om meer te bouwen voor deze mensen.’ Volgens Norder spelen woningcorporaties een cruciale rol bij het woningaanbod in Nederland. ‘Steeds meer mensen zoeken een huis, wachttijden worden langer en langer. Er is woningnood in Nederland en dat vind ik onacceptabel.’

Koploper verduurzaming
Corporaties zijn koploper bij de verduurzaming van huizen. Het aandeel corporatiewoningen met een groen label (A, B of C) is met 61 procent het hoogst. Norder is daar trots op. ‘We willen onze bewoners een comfortabel huis bieden. Maar nieuwbouw en betaalbare huren gaan boven verduurzaming. Als het kabinet wil dat wij versnellen en koploper blijven, moet er echt extra geld bij. Verduurzaming mag niet over de rug van onze huurders gaan.’

WoonOnderzoek Nederland
Het WoON geeft een beeld van de samenstelling van huishoudens, de huisvestingssituatie, woonlasten, woonwensen en het verhuisgedrag.