Nieuws

Nieuwe politieke woordvoerders Wonen

Van de meeste politieke partijen in de Tweede Kamer is inmiddels bekend wie de (nieuwe) woordvoerders Wonen zijn. In dit artikel een overzicht.

De Tweede Kamer werd donderdag 23 maart geïnstalleerd. Inmiddels hebben de meeste Kamerfracties de onderwerpen verdeeld. De woordvoerders Wonen die nu bekend zijn:

Daniël Koerhuis (VVD)
Daniël Koerhuis (1981) is de nieuwe woordvoerder Wonen van de VVD. Tot 23 maart was dat Roald van der Linde. Koerhuis was hiervoor ambtenaar in Brussel, waar hij zich bij de Europese Commissie bezig hield met financiële dossiers. Hij studeerde onder meer econometrie. Koerhuis stond op plaats 22 van de kandidatenlijst. Koerhuis woont in Tervuren.

Alexander Kops (PVV)
Alexander Kops (1984) is woordvoerder Wonen, Onderwijs en Sociale zaken. Hij stond op plaats 19 van de kandidatenlijst. Kops was sinds 2014 Eerste Kamerlid voor de PVV. Daarvoor was hij beleidsmedewerker voor de PVV bij het Europees Parlement en leraar Duits aan een middelbare school. De vorige woordvoerder Wonen voor de PVV was Barry Madlener, nu woordvoerder Eeconomische zaken. Kops woont in Nijmegen.

Erik Ronnes (CDA)
Erik Ronnes (1967) is sinds 20 mei 2015 Tweede Kamerlid en woordvoerder Wonen voor het CDA. Daarvoor was hij wethouder in Boxmeer van onder meer ruimtelijke ordening, economie, financiën, volkshuisvesting, milieu en verkeer. Ronnes (plaats 17 op de lijst) is ook woordvoerder Ruimtelijke ordening, Omgevingswet, Toezicht financiële sector en Staatsdeelnemingen. Ronnes woont in Boxmeer. 

Jessica van Eijs (D66)
Jessica van Eijs (1981) is woordvoerder wonen, ruimtelijke ordening, krimpgebieden, milieu en Omgevingswet. Ze was hiervoor fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Eindhoven en adviseur van Atriensis, een bureau dat woningcorporaties adviseert over energie en duurzaamheid. Voor de verkiezingen stond ze op plaats 13. Wouter Koolmees, de vorig woordvoerder voor wonen, heeft nu financiële zaken onder zijn hoede. Van Eijs woont in Eindhoven.

Linda Voortman (GL)
Linda Voortman (1979) is sinds 2010 woordvoerder Wonen in de Tweede Kamer. Zij voert ook het woord over armoede en schuldhulp, de Participatiewet en integratie. Voortman (plaats 4 op de lijst van GroenLinks) was voor haar Kamerlidmaatschap gemeenteraadslid in Groningen en bestuurder van FNV Bondgenoten. Voortman woont in Utrecht.

Sandra Beckerman (SP)
Sandra Beckerman (1983) is woordvoerder Wonen, Buurten en leefbaarheid, Krimpregio's, Energie en Gevolgen gaswinning. Beckerman is gepromoveerd archeologe en was op dat vakgebied docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verder was ze hiervoor fractievoorzitter van de SP in de Provinciale Staten van Groningen. De vorige woordvoerder Wonen voor de SP was Farshad Bashir. Beckerman woont in Groningen.

Gijs van Dijk (PvdA)
Gijs van Dijk (1980) volgt Albert de Vries op in de Kamercommissie voor Wonen & Rijksdienst namens de PvdA. ​Van Dijk (plaats 3 op de kandidatenlijst) was vicevoorzitter van de FNV en eerder bestuurder en afdelingshoofd bij de Algemene Onderwijsbond. Hij houdt zich ook bezig met sociale zaken en werkgelegenheid, defensie, financiën, binnenlandse zaken, buitenlandse handel. Van Dijk woont in Den Burg.

Carola Schouten (CU)
Carola Schouten (1977) is sinds 2011 lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Zij was eerder medewerkster Financiën en Sociale zaken van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Schouten is woordvoerder Wonen, Financieel-economische aangelegenheden, Europese zaken, Sociale zaken, Werkgelegenheid en pensioenen, Hoger onderwijs en Wonen. Schouten woont in Rotterdam.

Commissie Wonen
Deze Kamerleden zijn lid van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst. Deze commissie houdt zich bezig met alle aangelegenheden op het terrein van wonen en bouwen, het rijksvastgoed, de rijksdienst, de algemene bestuursdienst, de doorlichting van zelfstandige bestuursorganen en de beperking regeldruk burgers.