Politieke woordvoerders Wonen

In de Tweede Kamer zijn voor de meeste politieke partijen woordvoerders Wonen aangewezen. In dit artikel een overzicht.

De woordvoerders Wonen in de Tweede Kamer zijn:

Daniël Koerhuis (VVD)
Daniël Koerhuis (1981) is de woordvoerder Wonen en Bouwen van de VVD. Koerhuis was hiervoor ambtenaar in Brussel, waar hij zich bij de Europese Commissie bezig hield met financiële dossiers. Hij studeerde onder meer econometrie. Koerhuis woont in Tervuren.

Alexander Kops (PVV)
Alexander Kops (1984) is woordvoerder Wonen, Onderwijs en Sociale zaken. Hij stond op plaats 19 van de kandidatenlijst. Kops was sinds 2014 Eerste Kamerlid voor de PVV. Daarvoor was hij beleidsmedewerker voor de PVV bij het Europees Parlement en leraar Duits aan een middelbare school.  Kops woont in Nijmegen.

Julius Terpstra (CDA)
Julius Terpstra (1989) is sinds 20 mei 2020 Tweede Kamerlid voor het CDA. Hij studeerde geschiedenis en was voorzitter van het CDJA. Hij was ook duo-raadslid in Leiden. Als Tweede Kamerlid houdt de heer Terpstra zich onder meer bezig met wonen en ruimtelijke ordening.

Jessica van Eijs (D66)
Jessica van Eijs (1981) is woordvoerder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Krimpgebieden, Milieu en Omgevingswet. Ze was hiervoor fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Eindhoven en adviseur van Atriensis, een bureau dat woningcorporaties adviseert over energie en duurzaamheid. Van Eijs woont in Eindhoven.

Sandra Beckerman (SP)
Sandra Beckerman (1983) is woordvoerder Wonen, Buurten en Leefbaarheid, Krimpregio's, Energie en Gevolgen gaswinning. Beckerman is gepromoveerd archeologe en was op dat vakgebied docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verder was ze hiervoor fractievoorzitter van de SP in de Provinciale Staten van Groningen.  Beckerman woont in Groningen.

Paul Smeulders (GL)
Paul Smeulders (1987) is sinds juni 2018 woordvoerder Wonen in de Tweede Kamer. Hij voert ook het woord over werk, sociale zekerheid en pensioenen. Smeulders was voor zijn Kamerlidmaatschap wethouder Financiën, Duurzaamheid en Grondzaken in zijn geboorteplaats Helmond.  en bestuurder van FNV Bondgenoten. 

Henk Nijboer (PvdA)
Henk Nijboer (1983) is naast woordvoerder Wonen ook actief in de Kamercommissies voor Financiën en Economische Zaken en Klimaat. Hij was voor zijn Kamerlidmaatschap lid van Provinciale Staten van Groningen. Verder was hij in Leiden wetenschappelijk onderzoeker naar gedragseconomie en de sociale zekerheid. Hij woont in Groningen en is Kamerlid sinds 2012.

Carla Dik-Faber (CU)
Carla Dik-Faber (1971) is sinds 2012 lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Zij was eerder raadslid in Veenendaal en Statenlid in Utrecht. Dik-Faber is woordvoerder Wonen en Ruimtelijke Ordening, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (minus regio & visserij), Klimaat, Milieu, Cure & Medische Ethiek en Cultuur. Ze woont in Veenendaal.

Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)
Gerrit-Jan van Otterloo (1949) de woordvoerder wonen van 50PLUS. In 1986-1994 was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij was toen woordvoerder volksgezondheid en binnenlands bestuur. Daarvoor was hij onder meer adjunct-directeur van de Haagse Gemeentelijke Dienst Verpleging en Verzorging en voorzitter van het PvdA-gewest Den Haag. Hij is in de Tweede Kamer woordvoerder financieel-economische zaken, landbouw en Europa.

Farid Azarkan (DENK)
Farid Azarkan (1971) woont in Culemborg en is Kamerlid sinds 2017. Hij was acht jaar actief voor het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland. Verder bekleedde hij managementsfuncties bij de directie Vastgoed, bij de Rijksgebouwendienst en bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Azarkan houdt zich als Kamerlid bezig met Wonen en Rijksdienst, Veiligheid en Justitie, Infrastructuur, Milieu en Financiën.

Roelof Bisschop (SGP)
Roelof Bisschop (1956) is lid van de Kamerfractie van de SGP sinds 2012. Hij was directeur van het Wartburg College, locatie Revius in Rotterdam.  Hij zat in de gemeenteraad van Veenendaal en in de Provinciale Staten van Utrecht. Bisschop houdt zich naast Wonen bezig met Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Landbouw en Europese zaken.

Theo Hiddema (FvD)
Theo Hiddema (1944) is sinds 2017 lid van de Tweede Kamer namens Forum voor Democratie. Hij heeft sinds 1981 een eigen advocatenkantoor. Hij houdt zich in de Tweede Kamer naast Wonen bezig met Defensie, Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie, Koninkrijksrelaties, Wonen en Sociale Zaken. Update: Theo Hiddema maakte op 24 november 2020 bekend de Tweede Kamer per direct te verlaten. Wie hem opvolgt als woordvoerder Wonen is nog onbekend.

Commissie Wonen
Deze Kamerleden zijn lid van de commissie Binnenlandse Zaken. Deze commissie houdt zich voornamelijk bezig met de onderwerpen waarvoor de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De onderwerpen lopen uiteen van democratie en bestuurlijke organisatie tot beter presterende overheid en wonen.