Wonen gaat tijdelijk naar portefeuille minister Van Veldhoven

Ziekte van minister Ollongren leidt tot een aantal tijdelijke verschuivingen in het kabinet. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) is sinds 1 november 2019 minister voor Milieu en Wonen. Wonen zat tot nu toe in de portefeuille van Ollongren.

Minister Ollongren is al enige tijd ziek, bij het herstel van een operatie is een complicatie opgetreden. Ze is voor de duur van haar behandeling ontheven van haar taken. Staatssecretaris Knops wordt voorlopig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als vicepremier wordt Ollongren vervangen door haar D66-partijgenoot Koolmees. 

De nieuwe ministers hebben hun taken verdeeld. Van Veldhoven gaat over wonen, woningbouwproductie en ruimtelijke ordening. Bouwregelgeving valt onder Knops.