Verkiezingsprogramma VVD over wonen

VVD heeft haar voorlopige verkiezingsprogramma gepubliceerd. Hieronder staan de belangrijkste punten die met wonen en huren te maken hebben.

  • Om de bouw te stimuleren, wil de VVD een bouwfonds om grote bouwprojecten en grootschalige vernieuwing in wijken vanuit overheid te ondersteunen. Ook meer locaties, meer regie overheid (vooral naar gemeenten)
  • Meer nieuwe sociale huurwoningen, door woningbouwcorporaties die meer woningen bouwen een korting op de verhuurderheffing te geven. De VVD past de verhuurderheffing aan, zodat het voor corporaties meer loont om dure woningen te verkopen en daarvoor goedkope woningen in de plaats te bouwen. 
  • Lagere huur voor huurders bij woningcorporaties. De maximale huurprijs voor huurders met een laag inkomen bij woningcorporaties gaat omlaag naar de norm voor een passende huur (passend toewijzen). De VVD zet hiervoor de huidige eenmalige verlaging om in een permanente verlaging
  • Scheefwoners uit sociale huur: door driejaarlijkse inkomenstoets voor bewoners van sociale huurwoningen om te kijken of een huurder nog recht heeft op een sociale huurwoning. Een huurder met een (te) hoog inkomen of vermogen krijgt twee jaar om een alternatieve woning te vinden. Zo komen meer sociale woningen beschikbaar voor mensen met een laag inkomen.
  • Meer private investeringen in middenhuurwoningen. De VVD past het puntenstelsel voor huurwoningen (woningwaarderingsstelsel) alleen nog toe op woningcorporaties, zodat het voor investeerders zoals pensioenfondsen aantrekkelijk is te investeren in het middensegment. Zittende huurders houden uiteraard hun huurbescherming.
  • Strikte handhaving op het illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen. De VVD pakt organisaties die hierin bemiddelen of die inkomensverklaringen vervalsen strafrechtelijk aan.
  • Tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning. Zij verblijven op regionale integratielocaties tot zij zijn ingeburgerd. Daarna kunnen zij zich pas inschrijven voor een sociale huurwoning. Er komt een verbod voor gemeenten om statushouders voorrang te geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen.
  • Voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen voor mensen met een vitaal beroep, zoals agenten en verplegers. Daarmee kunnen gemeenten lokale personeelstekorten in vitale beroepen terugdringen.

Actief beïnvloeden?

Als u lid bent van de VVD, meld u vooral bij Aedes ([email protected]). Aedes ondersteunt u in het effectief laten horen van uw stem voor de volkshuisvesting.

  • De ledenvergaderingen van de lokale- en thematische netwerken en van de regio’s hebben vanaf zaterdag 7 november tot vrijdag 20 november 12:00 uur de mogelijkheid om amendementen in te dienen. Daarna zal het definitieve verkiezingsprogramma van de VVD worden gepubliceerd.