Video

Politici over huren in Nederland

Hoe denkt de politiek over huren in Nederland? Kandidaten van zeven politieke partijen gaven in een pitch van één minuut hun visie tijdens het Verkiezingsdebat dat Aedes begin februari organiseerde met VNG en Woonbond.

Tijdens het debat discussieerden de kandidaat-Kamerleden over schaarste op de woningmarkt, de verhuurderheffing, de inkomensgrens voor sociale huur en energiebesparing van woningen. Elk Kamerlid kreeg één minuut om zijn of haar visie op huren in Nederland uit de doeken te doen.

Koolmees: 'Mensen moeten kunnen doorstromen.'
'Wij willen dat er de komende jaren 100.000 sociale, betaalbare huurwoningen worden bijgebouwd. Ook moeten we fors investeren in middeldure huur, zodat mensen kunnen doorstromen', zegt Wouter Koolmees van D66. 'De derde uitdaging voor de komende jaren: verduurzaming van de woningvoorraad.'

Bekijk hier de andere pitches:

>> Roald van der Linde - VVD: 'Woningmarkt heeft smeerolie nodig'
>> Albert de Vries - PvdA: 'We moeten meer woningen bijbouwen'
>> Sadet Karabulut - SP: 'Verlaag de huren'
>> Erik Ronnes - CDA: 'Meer sociale huurwoningen nodig'
>> Nevin Özütok – GroenLinks: 'De verhuurderheffing omvormen tot investeringsplicht corporaties'
>> Martin van Rooijen – 50PLUS 'Onbegrijpelijk dat er geen bouwimpuls wordt gegegeven'