Verkiezingsprogramma SP over wonen

De SP heeft haar voorlopige verkiezingsprogramma gepubliceerd. Hieronder staan de belangrijkste punten die met wonen en huren te maken hebben.

 • De huren gaan de gehele regeerperiode niet omhoog. Op den duur besteedt elk huishouden maximaal een kwart van het inkomen aan woonlasten.
 • Duurzaamheid wordt geen luxeproduct, maar blijft betaalbaar. Het produceren van schone energie moet zo veel mogelijk in publieke opdracht. De SP wil meer zonnepanelen en isolatie
 • Ministerie van Wonen keert terug, krijgt regie over woningmarkt en maakt een nationaal bouwplan voor duurzame en betaalbare woningen.
 • Woningcorporaties worden verenigingen waar de huurders het voor het zeggen hebben
 • De verhuurderheffing en winstbelasting voor corporaties worden afgeschaft. Dit geld wordt in het nationaal bouwplan gestoken.
 • Woningcorporaties helpen gemeenten met het doorstromen van daklozen naar vormen van zelfstandig wonen. Ook komen er zorgbuurthuizen zodat ouderen in hun buurt kunnen blijven wonen.
 • Lokale bestuurders moeten beleid kunnen maken om lokale problemen op te kunnen lossen.
 • Beleggen in vastgoed wordt aangepakt door het invoeren van een ‘woonplicht’ en een hogere overdrachtsbelasting vanaf het tweede huis. Ook stelt de SP voorwaarden aan ontwikkelaars die grond kopen om te bouwen.
 • De SP maakt een Deltafonds Groningen, voor herstel van de huizen en ontwikkeling van de regio.
 • Omdat ons land grote regionale verschillen kent, kan nationaal beleid voor wonen of werken voor verschillende gebieden heel anders uitpakken. Daarom bij landelijke maatregelen beter bekijken of ze ‘krimpregio-bestand’ zijn.

Actief beïnvloeden?

Als u lid bent van de SP, meld u vooral bij Aedes ([email protected]). Aedes ondersteunt u in het effectief laten horen van uw stem voor de volkshuisvesting.

 • De SP-leden bespreken het conceptprogramma de komende periode in alle afdelingen. Op basis van de suggesties en de commentaren van de leden wordt een nieuwe versie gemaakt, die opnieuw aan de leden wordt voorgelegd.
 • Het uiteindelijke programma zal worden vastgesteld op het congres in december.