Regeerakkoord Rutte III: reacties andere partijen

Hoe reageren andere partijen op het regeerakkoord dat het kabinet-Rutte III op 10 oktober 2017 presenteerde? Aedes maakte onderstaand overzicht. Lees ook de reactie van Aedes op het regeerakkoord en de belangrijkste plannen voor woningcorporaties.

VNG: 'Gemeenten staan klaar om met kabinet aan het werk te gaan'
Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevat het nieuwe regeerakkoord veel aanknopingspunten voor een constructieve samenwerking met gemeenten. Dat maakt het volgens de VNG mogelijk om te komen tot een programmatische aanpak van maatschappelijke opgaven op bijvoorbeeld sociaal domein, verduurzaming en klimaat- en energiebeleid.
Lees het hele persbericht

Woonbond: ‘Regeerakkoord pakt slecht uit voor huurders en woningzoekenden’
De Woonbond is ontevreden over de plannen voor de huursector. ‘In plaats van de hoognodige huurverlaging zorgt dit regeerakkoord er voor dat de koopkracht van veel huurders achteruit gaat’, reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Door deze maatregelen wordt de betaalbaarheid van het huren slechter en holt de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen verder achteruit.’
Lees het hele persbericht

Bouwend Nederland: 'Goede basis voor de toekomst bouw– en infrasector'
Het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III biedt de bouw- en infrasector een goede basis voor de toekomst, vindt Bouwend Nederland, de branchevereniging voor de bouw. Bouwend Nederland wil investeren in Nederland en het aantrekkelijk maken van werkgeverschap en het regeerakkoord toont volgens de bouwers aan dat het komend kabinet hun visie deelt.

Vereniging Eigen Huis: 'Geen waardering voor betekenis eigenwoningbezit'
Vereniging Eigen Huis ziet in het regeerakkoord geen waardering voor de grote maatschappelijke en economische betekenis van het eigenwoningbezit. Vereniging Eigen Huis valt vooral de afbouw van bestaande regelingen op, waarbij eerder gedane beloftes worden geschonden. Dat ondermijnt het vertrouwen in het eigen huis als pensioenvoorziening. 
Lees het hele persbericht

Stroomversnelling: 'Steun in de rug'
In het regeerakkoord staan veel maatregelen die het werk van (de leden van) Stroomversnelling direct raken. Vast staat voor deze coalitie van partijen die de schouders zetten onder de energietransitie, dat het het ‘groenste regeerakkoord’ aller tijden is. Dat is een steun in de rug voor Stroomversnelling. 'Er ontstaan veel nieuwe uitdagingen en kansen. De energietransitie wordt serieus opgepakt en de daarvoor benodigde middelen worden vrijgemaakt', schrijft Stroomversnelling.
Lees het hele persbericht

NEPROM: 'Aanjagen duurzame woningproductie speerpunt'
De NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, is in een eerste reactie optimistisch gestemd over het regeerakkoord. De ontwikkelaars verwachten dat het een stimulans zal zijn voor de duurzame woningproductie en dat vooral starters kunnen profiteren van de maatregelen. De NEPROM is ronduit positief over het voornemen om de woningbouwproductie aan te jagen en in het kader daarvan belemmerend overheidsbeleid weg te nemen. 
Lees het hele persbericht

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland: ‘Goede basis’
Het nieuwe regeerakkoord legt volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland een goede basis. Wel vraagt het op diverse punten de juiste uitwerking. ‘Doordat het kabinet steunt op een smalle parlementaire meerderheid is het ook goed dat het ervoor kiest om via enkele maatschappelijke akkoorden de kracht van het ondernemerschap te benutten’, stellen de ondernemingsorganisaties.
Lees het hele persbericht

ANBO: ‘Soep zonder ballen’
Ouderenbond ANBO noemt het regeerakkoord ‘Soep zonder ballen’. ANBO-bestuurder Liane den Haan vindt het een som van plussen en minnen, die uiteindelijk slecht uitpakt voor de AOW’ers, mensen met een afbetaald huis en mensen met veel zorgkosten.
Lees het hele persbericht

VBO Makelaar: ‘Inconsistent en tegenstrijdig woningmarktbeleid’
Brancheorganisatie VBO Makelaar waarschuwt het aanstaande kabinet dat inconsistent en tegenstrijdig woningmarkbeleid van opeenvolgende kabinetten tot onrust en een afnemend consumentenvertrouwen leidt. Het afschaffen van de Wet Hillen, waardoor het volledig aflossen van een huis minder voordelig wordt, druist volledig in tegen het aflosbeleid van vorige kabinetten, aldus VBO Makelaar.

VVD: ‘Vertrouwen in de toekomst’
De grootste partij van Nederland vindt het tijd om na een lange formatie aan het werk te gaan. ‘Samen met CDA, D66 en ChristenUnie hebben wij plannen gemaakt om Nederland sterker te maken. Wij zijn enorm gemotiveerd om de handen uit de mouwen te steken!’ De partij heeft, net als de kop van het regeerakkoord, vertrouwen in de toekomst.
Lees het hele persbericht

CDA: ‘Echt trots’
Het CDA is als een van de vier coalitiepartijen echt trots op de gemaakte afspraken. ‘In de campagne voor de Kamerverkiezingen stonden de zorgen van heel veel Nederlanders centraal. Dit akkoord biedt op veel van deze vragen een antwoord en doet daarmee wat nodig is om Nederland in de komende jaren eerlijker, veiliger en sterker te maken.’
Lees het hele persbericht

‘D66 krijgt het voor elkaar’
D66 krijgt het voor elkaar, luidt de kop van het persbericht van de coalitiepartij. Goed onderwijs, stelt D66, want de partij heeft ervoor gezorgd dat dit kabinet het meeste investeert in onderwijs, onderzoek en innovatie. Goed klimaat, vinden de liberalen, want het is het groenste regeerakkoord ooit en goed werk, want het kabinet zorgt dat werk meer gaat lonen.

ChristenUnie: ‘Kabinet met grote daadkracht’
De ChristenUnie, de kleinste coalitiepartij, voorziet een kabinet met grote daadkracht. Dat is volgens de partij goed voor een waardevolle toekomst voor onze kinderen met investeringen in het onderwijs en in de gezinsportemonnee. ‘Zorg voor de schepping, met een heel ambitieus klimaatbeleid. We gaan werk maken van waardig ouder worden, vrijwilligerswerk, hulp aan slachtoffers van gedwongen prostitutie en zorg voor tienermoeders.’
Lees het hele persbericht

PVV: ‘Regeerakkoord is volksverlakkerij’
De grootste oppositiepartij PVV noemt het regeerakkoord ‘pure volksverlakkerij’. ‘Hoezo vertrouwen in de toekomst? Het existentiële probleem waar ons land mee te maken heeft wordt compleet genegeerd. Het woord islam komt niet eens in het regeerakkoord voor!’ Bovendien mist de partij de uitwerking van een verbeterende economie.
Lees het hele persbericht

GroenLinks: ‘Dit kabinet laat mensen in de steek’
GroenLinks vindt dat het komend kabinet mensen in de steek laat en bedrijven boven burgers plaatst. ‘Rutte beweert dat dit een kabinet voor gewone, normale Nederlanders is. Toch verhoogt deze regering de btw op dagelijkse boodschappen, de kapper en het openbaar vervoer.’ Volgens GroenLinks kiest het kabinet hiermee voor het grote geld.
Lees het hele persbericht

SP: 'Kabinet met nieuwe gezichten maar het oude verhaal'
'Het nieuwe kabinet zingt hetzelfde liedje, met dezelfde valse melodie', dat zegt SP-leider Emile Roemer over het regeerakkoord. Volgens de partij is het hetzelfde als bij de vorige kabinetten-Rutte I en II: 'de tweedeling groeit, zekerheid neemt af'.  Multinationals hoeven over hun torenhoge winsten minder belasting te betalen. Gezinnen moeten juist meer betalen voor hun boodschappen. 
Lees het hele persbericht

PvdA: 'Ieder voor zich en God voor ons allen'
De PvdA ziet in het regeerakkoord een ideologische keuze voor het grote bedrijfsleven boven de bestaanszekerheid. Juist nu er volgens de PvdA dankzij de goede economie ruimte is om te investeren in 'de mooie dingen van het leven', zoals een betaalbare woning, goede zorg en een baan. 'Het echte motto voor dit kabinet lijkt daardoor eerder: "ieder voor zich en God voor ons allen".'
Lees het hele persbericht

Partij voor de Dieren: 'Regeren is vooruitschuiven'
De Partij voor de Dieren vindt dat met het regeerakkoord de regeringspartijen vooral vertrouwen hebben in toekomstige generaties die het klimaatprobleem moeten oplossen. Fractievoorzitter Marianne Thieme: 'Regeren is vooruitschuiven, blijkt uit dit regeerakkoord.'

50PLUS: ‘Anti-ouderen en onwaardig voor dit land!’
Fractievoorzitter van 50PLUS Henk Krol is woest na het lezen van het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. ‘Dit is een anti-ouderenkabinet! Veel maatregelen gaan gelukkig pas in 2019 in. Dat geeft tijd om het komende kabinet naar huis te sturen!’
Lees het hele persbericht

SGP: ‘Faire kans voor Rutte III’
De SGP is voorzichtig positief over de hoofdlijnen van het reageerakkoord. ‘Dat betekent dat we het kabinet een faire kans willen en zullen geven’, zegt SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Zijn partij stelt zich constructief op tegenover het nieuwe kabinet en ziet ‘zoals altijd’ plussen en minnen.
Lees het hele persbericht