Verkiezingsprogramma PvdA over wonen

PvdA heeft haar voorlopige verkiezingsprogramma gepubliceerd. Hieronder staan de belangrijkste punten die met wonen en huren te maken hebben.

  • De PvdA start met het bouwen van tenminste 100.000 nieuwe, betaalbare woningen elk jaar en brengen de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu terug om dit te doen. Volkshuisvesting en betaalbaar wonen worden weer een kerntaak van de overheid. Wij willen een Nationaal Woningbouw Plan voor minstens 100.000 betaalbare woningen per jaar.
  • Er komt een leefbaarheid en bouwfonds om sneller meer woningen te realiseren en te investeren in leefbaarheid van wijken en buurten.
  • PvdA schaft de verhuurderheffing af. Zo komt er twee miljard euro beschikbaar om tienduizenden betaalbare woningen te bouwen en de huren te bevriezen tijdens de crisis.
  • Er komen boetes voor huisjesmelkers die te hoge huren vragen. De hoge huren jagen leraren,  politieagenten en verpleegkundigen de steden uit, terwijl ze daar keihard nodig zijn. De maximale  inkomensgrens voor sociale huurwoningen wordt verhoogd naar 60.000 euro.
  • Niemand slaapt in Nederland op straat. De PvdA pakt dakloosheid aan door meer opvanglocaties te realiseren.
  • Meer beschermde woonvormen voor kwetsbare groepen
  • Actief grondbeleid om de bouw van meer betaalbare woningen te bevorderen

Actief beïnvloeden?

Als u lid bent van PvdA, meld u vooral bij Aedes ([email protected]). Aedes ondersteunt u in het effectief laten horen van uw stem voor de volkshuisvesting.