Partners Actieagenda Wonen

Iedereen in Nederland moet in een huis kunnen wonen waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom hebben 34 organisaties, die allemaal dagelijks bezig zijn met wonen, bouwen, zorg en welzijn, de Actieagenda Wonen opgesteld. Hierin staan de plannen voor de komende tien jaar.