Verdieping

Verkiezingsprogramma’s: wat wil de politiek vanaf 2017?

Minder verhuurderheffing in ruil voor investeringen. En meer inzet op verduurzaming van de woningvoorraad. Daar zetten veel politieke partijen op in richting de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Aedes maakte een handig overzicht van alle standpunten.

Aedes analyseerde alle verkiezingsprogramma’s en zette de plannen voor de volkshuisvesting op een rijtje. Rechts op deze pagina kunt u ons overzicht downloaden.

Wat wil de politiek?
Bijna alle politieke partijen pleiten voor een verlaging van de verhuurderheffing, de belasting op sociale huurwoningen die verhuurders moeten betalen. In ruil voor bijvoorbeeld huurverlaging of investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid. Alleen VVD wil de heffing verhogen.

Duurzaamheid
Een belangrijk thema de komende verkiezingen is duurzaamheid. Aangezien 1 op de 3 woningen in Nederland een corporatiewoning is, kunnen woningcorporaties grote stappen zetten in energiebesparing. Zo wil PvdA dat alle woningen voor 2025 hoogwaardig geïsoleerd zijn. CDA pleit voor een ontwikkelingsbank voor technologie, innovatie en duurzaamheid. Veel partijen pleiten voor investeringen in energiebesparing in ruil voor een lagere heffing.

Huurbeleid
Ook de betaalbaarheid van huren komt vaker terug in de programma’s. PvdA pleit voor een huur op basis van woonquota (welke huur past bij een huishouden gezien het inkomen). SP en PVV willen lagere huren. Meerdere partijen willen een verdere aanpak van ‘goedkoop scheefwonen’ (huishoudens die in een sociale huurwoning wonen maar inmiddels een inkomen hebben boven de toewijzingsgrens).

Bouwen
En vrijwel alle partijen vinden dat er meer gebouwd moet worden. Het verschilt per partij in welk segment. Volgens PvdA zijn er de komende 15 jaar 750.000 nieuwe woningen nodig. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zetten vooral in op nieuwbouw van middeldure huurwoningen in de vrije sector. SP en GroenLinks vinden juist dat er meer sociale huurwoningen nodig zijn. Veel partijen vinden ook dat woningcorporaties de ruimte moeten krijgen om (meer) te investeren in leefbaarheid in buurten.

Wat vindt Aedes?
Aedes publiceerde eerder dit jaar de verkiezingsnotitie Investeren in plaats van heffen. Daarin stelt Aedes dat er meer sociale huurwoningen nodig zijn, voor een brede doelgroep. De verhuurderheffing moet van tafel bij een nieuw kabinet, of worden omgezet in een investeringsplicht- of aftrek. Dan kunnen woningcorporaties investeren in nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid en de huisvesting van kwetsbare doelgroepen zoals toegelaten vluchtelingen en ouderen. Aedes zal, net als VNG en Woonbond, haar boodschap ook laten horen tijdens het Verkiezingsdebat op 8 februari.