Verkiezingsprogramma CDA over wonen

CDA heeft haar voorlopige verkiezingsprogramma gepubliceerd. Hieronder staan de belangrijkste punten die met wonen en huren te maken hebben.

 • Met een grootschalig Nationaal Woonplan gaat het CDA binnen tien jaar 1 miljoen nieuwe en duurzame woningen bouwen. Alle oplossingen zijn denkbaar: van bouwen in het groen tot een compleet nieuwe stad.
 • In het nieuwe kabinet keert de minister voor Volkshuisvesting terug. Deze krijgt een duidelijke regierol, wijst nieuwe bouwlocaties aan en maakt met provincies en regio’s bindende afspraken over de kwantiteit en kwaliteit van het aantal te bouwen
 • Vastgelopen bouwprojecten worden losgetrokken met een aanwijzing van de nieuwe minister.
 • Het CDA wil dat woningcorporaties als een echte maatschappelijke onderneming weer alle ruimte krijgen om betaalbaar te bouwen, in het bijzonder voor de middenklasse. De verhuurdersheffing wordt afgeschaft in ruil voor stevige afspraken over de bouwopgave voor corporaties. Wij vergroten de zeggenschap van huurders door corporaties zich jaarlijks te laten verantwoorden voor het gevoerde beleid.
 • Om excessieve huurstijgingen te voorkomen wordt het puntensysteem voor de commerciële huursector aangepast en gemakkelijker afdwingbaar gemaakt voor huurders. Huisjesmelkers worden strenger aangepakt en belast.
 • Voor nieuwbouwprojecten komt er een groennorm om de balans tussen wonen, natuur en recreatie te beschermen. Groen groeit mee. De christendemocraten zien in houtbouw een duurzaam alternatief voor steen en beton, omdat het CO2 vasthoudt in plaats van uitstoot.
 • Steden mogen buiten de stadsgrenzen groeien om in de stad meer ruimte te houden voor groen. Parken, speelweides, volkstuinen en stadsnatuur vergroten de leefbaarheid en zijn van steeds groter belang voor afkoeling bij hitte of de opvang van regenwater bij extreme buien.
 • Het CDA geeft in het hele land een nieuwe impuls aan stadsvernieuwing, met een brede wijkgerichte aanpak voor stadsdelen waar slechte woonomstandigheden samenvallen met problemen en achterstanden.
 • Het CDA maakt ruimte voor alternatieve woonvormen, zoals hofjes voor ouderen, tiny houses voor starters en coöperatieve woonprojecten die door bewoners zelf worden ontwikkeld. Meer variatie houdt ook rekening met verschillende relatievormen, in het bijzonder met gescheiden ouders die voor de kinderen bij elkaar in de buurt willen blijven wonen.
 • Er komt een speculatiebeding op huisvestingsprojecten. Voor buitenlandse beleggers of hedgefunds zonder maatschappelijk commitment is geen plaats op onze woningmarkt. Gemeenten met een overspannen woningmarkt kunnen op wijkniveau een zelfwoonplicht invoeren en maatregelen nemen om vakantieverhuur via sites als Airbnb te beperken of verbieden.
 • De samenloop van het woningtekort en de armoedeproblemen heeft geleid tot een forse stijging van het aantal daklozen in ons land. De aanpak van dit hardnekkige sociale vraagstuk vraagt om een ruimer aanbod van tijdelijke woonvormen, het ombouwen van kantoorpanden en een beperking van huisuitzettingen wegens huurschulden.

Actief beïnvloeden?

Als u lid bent van CDA, meld u vooral bij Aedes (verkiezingen@aedes.nl). Aedes ondersteunt u in het effectief laten horen van uw stem voor de volkshuisvesting.

 • Provinciale afdelingen, gelieerde organisaties, bijzondere organisaties en 100 individuele leden kunnen amendementen op het verkiezingsprogramma tot uiterlijk 14.00 uur op 23 november indienen bij het partijbureau via verkiezingen@cda.nl.

 • Tijdens het verkiezingscongres op 11 en 12 december beslissen de leden over alle ingediende amendementen en wordt het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.