Campagne Tweede Kamerverkiezingen 2021: Kies voor wonen

Wonen doen we samen. Aedes en woningcorporaties voeren in de aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 17 maart 2021 campagne om te zorgen dat er aandacht voor wonen komt in de verkiezingsprogramma's en uiteindelijk in het regeerakkoord. Hier vindt u informatie over de campagne en campagnemateriaal. 

​​​​​​

Contact

Woningcorporaties, die lid zijn van Aedes, kunnen vragen, opmerkingen en suggesties voor de campagne Kies voor wonen sturen aan verkiezingen@aedes.nl.

Logo

Bovenstaand logo is het beeldmerk van de campagne en door woningcorporaties te gebruiken bij hun eigen campagne. Het is in twee bestandstypes (EPS en JPG) beschikbaar.

Position-paper

De inzet van Aedes op weg naar het regeerakkoord van een nieuw kabinet leest u in de publicatie Wonen in Nederland, het moet beter

Brochure

De brochure Wonen doen we Samen kan worden gebruikt om het werk van woningcorporaties bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. 

Thema's

In de aanloop naar de verkiezingscampagne staan drie thema’s centraal, die we via social media en publiciteit onder de aandacht brengen.

In de laatste fase van de verkiezingscampagne (januari , februari en maart) komen deze thema’s terug en verbinden we ze aan de randvoorwaarden waaronder woningcorporaties hun opgaven op deze gebieden waar kunnen maken. We benadrukken dan vooral het belang dat we gezamenlijk moeten investeren in wonen. De belangrijkste lobbypunten per thema hebben we ook uitgelicht op onze verkiezingspagina's.

Dialoogsessie en Woondebat

In de aanloop naar de verkiezingen organiseert Aedes samen met en bij woningcorporaties vijf dialoogsessies, verdeeld over het land. Op 3 maart 2021, twee weken voor de verkiezingsdatum, organiseren we in Den Haag een landelijk Woondebat.

Datum 

Woningcorporatie  (regio )

7 januari

De Key en AFWC (Metropoolregio Amsterdam)

11 januari 

Actium, Assen (Noord) 

18 januari 

Domijn en Welbions (Oost) 

8 februari 

'thuis, Eindhoven (Zuid)

15 februari 

Havensteder (Metropoolregio Rotterdan Den Haag)

3 maart

Woondebat (Nieuwspoort Den Haag, 15:00 – 17:00 uur)