Standpunt

Aedes: ‘Investeren in plaats van belasting betalen’

Schaf de verhuurderheffing af. Dat is de belangrijkste oproep aan politieke partijen van Aedes in haar verkiezingsnotitie Wonen in Nederland 2017-2021. Daarin beschrijft Aedes de opgaven voor de sociale huisvesting de komende jaren.

Opgaven
Er liggen grote maatschappelijke opgaven waar woningcorporaties een belangrijke rol in kunnen spelen. Zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor huurders. De huisvesting van kwetsbare doelgroepen zoals toegelaten vluchtelingen en ouderen. Het energiezuiniger maken van woningen. Herstructurering en vernieuwing in stedelijke- en krimpgebieden.

Einde verhuurderheffing
Om aan al deze dingen te werken én tegelijkertijd de Nederlandse sociale woningvoorraad op peil te houden, moeten woningcorporaties flink investeren. ‘Daarom moet er na 2017 een einde komen aan de verhuurderheffing’, zegt Aedes-voorzitter Marc Calon. ‘En als dat niet de politieke realiteit is, dan moet dit belastinggeld van huurders ten goede komen aan de sociale huisvesting. Bijvoorbeeld door een investeringsagenda op te stellen en corporaties die investeren minder heffing te laten betalen. Investeren in plaats van belasting betalen.’

Wat vraagt Aedes van een volgend kabinet?
In het kort:

  • Schaf de verhuurderheffing – belasting over sociale huurwoningen - af. Of investeer dit  geld (1,7 miljard in 2017) in bouw, energiebesparing en betaalbare huren.
  • Verminder de grote administratieve lastendruk op woningcorporaties.
  • Schrap de vennootschapsbelasting voor sociale taken van woningcorporaties.
  • Schrap de overdrachtsbelasting als woningcorporaties woningen verkopen aan collega-corporaties.
  • Stimuleer investeringen in het verduurzamen van woningen en neem belemmeringen weg.
  • Kijk bij het passend toewijzen van woningen ook naar de energielasten in plaats van alleen de huur. Dat bedrag moet passen bij het inkomen van de huurder.
  • Begroot de huurtoeslag beter. En onderzoek de mogelijkheid van een maximum aan huurtoeslag dat een huishouden kan ontvangen (kiest de huurder voor een woning met een duurdere huur, dan krijgt diegene over dat gedeelte geen huurtoeslag).
  • Geef woningcorporaties ruimte om te investeren in leefbaarheid en, als dat nodig is, meer ruimte om te investeren in middeldure huurwoningen (700-900 euro) als marktpartijen niet kunnen en/of willen.
  • Indexeer de nu bevroren liberalisatiegrens voor huurwoningen (grens of een huurwoning in de sociale of vrije sector valt) weer jaarlijks en onderzoek of die grens regionaal bepaald kan worden in plaats van landelijk.