Verkiezingsprogramma 50PLUS over wonen

50PLUS heeft haar voorlopige verkiezingsprogramma gepubliceerd. Hieronder staan de belangrijkste punten die met wonen en huren te maken hebben.

 • Er komt een verplichte woon leef-visie voor gemeenten met daarin een visie op de demografische ontwikkelingen voor de komende 20 jaar, samen met concrete bouwplannen voor zowel sociale huur, vrije sector-huur en koop in de diverse segmenten.

 • Een apart ministerie voor wonen en ruimtelijke ordening met als taak het ontwikkelen, stimuleren en het realiseren van bouwplannen.

 • Woningbouwcorporaties moeten ruimte krijgen om o.a. naast sociale huur ook te gaan bouwen in de lage vrije sector. Ook hebben ze samen met gemeenten een rol voor het behoud van groen en leefbaarheid in de wijken. De volgende maatregelen zijn om de corporaties hierbij te ondersteunen:

  • De regeling van passend toewijzen moet verruimd;
  • Het geld van de verhuurderheffing wordt ingezet om problemen op de woningmarkt op te lossen.
  • Nadrukkelijk wordt ingezet op alternatieve woonvormen (met zorg).
 • De jaarlijkse huurverhogingen blijven de komende vier jaren beperkt tot de inflatieaanpassingen.

 • Binnen gemeenten moet ruimte komen om de mogelijkheden van de eigen woning te gebruiken om (toekomstige) mantelzorgcombinaties mogelijk te maken (kangoeroewoningen (in één pand twee verschillende woningen), mantelzorgwoningen, aanbouwen om groepswonen al dan niet in familieverband gestimuleerd wordt. Dit moet fiscaal gestimuleerd worden.

 • Ontheffing verlenen aan vakantiewoningen om deze permanent te gebruiken voor huidige bewoners. De ontheffing is niet overdraagbaar.

Actief beïnvloeden?

Als u lid bent van 50PLUS, meld u vooral bij Aedes (verkiezingen@aedes.nl). Aedes ondersteunt u in het effectief laten horen van uw stem voor de volkshuisvesting.